Aalborgprovstiers Menighedspleje

Koordinatoropgaver:

 Den nye koordinator, forventes hurtigt og selvstændigt at kunne håndtere nedennævnt opgaver, samt leve op til forventninger om, at Aalborgprovstiers Menighedsplejen bliver en vigtig del af diakoniopgaven for både nuværende såvel som nye medlemssogne.

 Koordinatorens opgavemængde styres bl.a. af henvisninger fra pårørende, sognene eller det offentlige.

 De tre nedennævnte koordinator opgaver er klart de mest omfattende.

 Vågetjeneste

-    Et tilbud om støtte og nærvær til den døende samt aflastning af de pårørende. Det kan være i eget hjem, plejehjem eller på sygehuset, og der er mulighed for på skift at være til stede i dag- , aften- eller evt. nattetimer i 3 timer ad gangen. Der er ikke tale om plejeopgaver

 Aflastningstjeneste

 -    Et tilbud til pårørende, som dagligt passer en kronisk syg eller demensramt i hjemmet. Aflasteren kan være til stede i op til 3 timer ad gangen, så den raske pårørende får et frikvarter, enten ugentligt eller hver 14. dag. Aflasteren varetager ikke plejeopgaver, men samvær, og er der hovedsagelig for den pårørendes skyld.

 Demenscafé

 -   Et tilbud til demente borgere. Der er café i Fredericiagade, Aalborg, hver onsdag eftermiddag fra kl. 13-16. Det er også en form for aflastningstilbud, da de fleste er er hjemmeboende.

 Aalborgprovstiers Menighedspleje varetager i mindre omfang opgaver som:

 Besøgsven/ledsager

- til psykisk sårbare

 Besøgstjeneste

- for ensomme, som sognet ikke selv har kunnet finde besøgsvenner til. Pt. Er det en frivillig der varetager koordinator opgaven.

 Socialt samvær

 - På Otiumgården, Aalborg. En ugentlig bowling/motionsdag m.m. Det er pt. en frivillig der selv styrer denne opgave.

 Telefontjenesten

 - Et dagligt tryghedsopkald.

 Koordinator opgaver, der ikke nødvendigvis er synlige:

 Referer til bestyrelsen – herunder en årsrapport.

 Ansættelser” af frivillige. Herunder frivillige med-koordinatorer.

 Ansvarlig for møder med samt kurser for de frivillige.

 Møder med de der der ønsker aflastning - samt genbesøg med den frivillige. 

Kontakt og information til menighedsråd, kirkeligt ansatte og brugere.

 Information, samarbejde – inc. kursusvirksomhed og samarbejdsaftale med kommunen.

 Information, samarbejde – inc. kursusvirksomhed og samarbejdsaftale med regionen.

 Information og samarbejde med relevante frivillige organisationer.

 PR generelt

 De frivillige, som koordinatoren må godkende, og som efterfølgende kan tilknyttes Menighedsplejen, er modne mennesker, i alle aldre, der har overskud og lyst til arbejdet. De har tavshedspligt – også efter de evt. ophører med det frivillige arbejde

___________

Aalborgprovstiers Menighedspleje har til formål ud fra Folkekirken at udøve diakonalt arbejde for borgere i Aalborg Kommune. Læs vedtægterne her.

Aalborgprovstiers Menighedspleje blev oprettet den 23. august 2011.

Den 10.2.2018 består menighedsplejen af 42 sogne.

Vi er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

Det er afgørende, at Aalborgprovstiers Menighedspleje har et godt samarbejde med medlemssognene.
Som bestyrelse er vi med til at skabe muligheder – men det er afgørende, at disse formuleres af de enkelte sogne. Der skal gerne være en åben og konstruktiv dialog sognene og bestyrelsen imellem.

Hvert medlemssogn har to repræsentanter, der er stemmeberettigede på det årlige Repræsentantskabsmøde.

Næste repræsentantskabsmøde afholdes mandag den 28. januar 2018. Mødet begynder kl 18.

Fra august 2011 har vi ansat Birgitte Viftrup Mortensen som koordinator og udviklingskonsulent. Hun er med sine 15 ugentlige timers ansættelse i Aalborg Menighedspleje med til at styrke og udvikle vore kernetilbud med besøgstjeneste, Aflastningstjeneste og Vågetjeneste.

Aalborgprovstiers Menighedspleje har de senere år oplevet en fantastisk rig periode:

Vi har en koordinator
Vi har fejret 10 års jubilæum
Vi har oprette en genbrugsbutik - som allerede giver et pænt overskud

Vi har fået en del nye medlemssogne
Der er grøde og glæde i skaren af frivillige hjælpere
Der er flere forespørgsler om hjælp
Bestyrelsen er fuldtallig

Selv om vi i Danmark er et velfærdssamfund, må vi erkende, at der også er mennesker, der har et stort behov for hjælp.
Selv om der er mange gode kommunale tilbud, oplever vi mange mennesker også har brug for de tilbud, vi giver.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Karin Rask
Formand for Aalborgprovstiers Menighedspleje

tlf. 61606590 eller E-mail: karinrask51@gmail.com

Få flere oplysninger om Folkekirkens diakonale arbejde på www.menighedsplejer.dk