Besøgstjeneste, Aflastning og Vågetjeneste


 

Aflastningstjenesten er et tilbud til pårørende, som dagligt passer en kronisk syg eller demensramt i hjemmet.
Ordningen giver den pårørende mulighed for at beskæftige sig med noget andet i de ugentlige fritimer.
Den syge får medmenneskeligt samvær og et pust udefra.
Vi tilbyder også samvær med den syge der bor alene og samtaler med den efterladte.

Hvordan:
At være til stede i hjemmet på hjemmets præmisser.
Aflasteren kan være til stede i op til 3 timer af gangen, én gang om ugen eller hver 14. dag.
Aflasteren varetager ingen plejemæssige opgaver.
Tilbuddet er gratis.

Hvem:
De frivillige er modne mennesker, der har overskud og lyst til arbejdet. De modtager undervisning og faglig vejledning. De har tavshedspligt. Koordinatoren besøger hjemmet og finder den frivillige, der passer bedst sammen med jer.

Kontakt: Koordinator Birgitte Viftrup Mortensen, tlf: 2035 1416. E-mail: bvm@menighedsplejer.dk   eller

Kirsten Stubkjær, tlf.: 4028 61 12. Email: kirstenstubkjaer@gmail.com

Vågetjenesten har til formål at yde støtte og nærvær til den døende samt aflaste de pårørende.

Hvordan:
Tjenesten består af en gruppe af frivillige vågekoner, der kan være til stede hos den døende. De frivillige er modne og erfarne mennesker.
Vi tilbyder at komme i eget hjem eller på plejehjem. Hver frivillig kan være tilstede i 3 timer af gangen.
Vi har mulighed for på skift at dække i dag-og aften- timer. Evt. også i nattetimer.

Kontakt: vågetjenestens telefonvagt på 42325645 på hverdage mellen kl. 8 - 15.

Besøgstjenesten i Aalborg Menighedspleje har sit udgangspunkt i de enkelte sogne, der har dette tilbud (se herunder).

Kirken har altid haft øje for ensomme mennesker og udsatte grupper. Flere sogne i Aalborg Menighedspleje og dermed i Aalborg kommune har en besøgstjeneste. Har du brug for en besøgsven eller har du lyst til at være besøgsven, så ring til Birgitte V. Mortensen, 20351416 eller en af nedenstående kontaktpersoner.

Her er kontaktpersonerne i de sogne, der har en besøgstjeneste.

Ansgarskirken, Erna Nielsen, kirke-kulturmedarbejder. Tlf.: 22 18 20 00        -              e-mail: smh.ansgar@mail.tele.dk

Gistrup. Sognemedhjælper Solveig Poulsen, tlf. 40310544, e-mail: smh@gistrup-kirke.dk

Nibe. Tine Junker Dalgaard, præst. Tlf.: 86441201

Sdr. Tranders/Gug. Kirke kuuturmedarbejder, tlf: 21141428

Vadum sogn. Sigrid Thygesen, tlf.:  21206996

Vejgaard Sogn. Line Møller Mousten, kirke-kulturmedarbejder.  Tlf.: 23659050

Vodskov. Eva Nordahl Sørensen, sognemedhjælper. Tlf.:  29385535 e-mail: smh@vodskovkirke.dk