Idékatalog

Idékataloget er tiltænkt såvel små som store intiativer til diakonale tiltag rundt omkring i sognene.

Idéer til såvel frivilligpleje som lokale diakonale initiativer samt indsamlinger til egne formål og til Aalborgprovstiers Menighedspleje.

Har I en god idé til både spontane som planlagte arrangementer, vil vi gerne lægge dette på hjemmesiden til inspiration for andre sogne.

Fortæl lidt om idéen og send det til Karin Rask på E-mail: karin@nordfiber.dk

Sogne – aktiviteter:
Vadum er et sogn med 2700 indbyggere.

Begge tilbud er med til at styrke det gode sognefællesskab.

a) Sognekaffe
Fredage i lige uger tilbydes sognekaffe kl. 10 – 11 i Sognegården.

Vi drikker kaffe/the og nogle småkager.
Her efter synger vi nogle sange fra Højskolesangbogen.
Jeg fortæller om et emne eller læser en novelle.
Der bliver også tid til at deltagerne kan komme med sangforslag.
Frivillige laver kaffe, dækker bord og rydder efterfølgende op.

Ud over de enkelte fredage tilbydes også to højskoledage (kl. 9.30 – 15) om året.
En tur til Lille Vildmose med spisning og rundtur tilbydes også i år/2012.

For mig som sognepræst er det et fornemt tilbud at kunne tilbyde mennesker, der er blevet alene efter ægtefællens død.

Der er en god social forståelse hos alle deltagerne, så det er nemt som ny at være med i det gode fællesskab.

b) Fællesspisning
En gang om måneden tilbydes muligheden for fællesspisning i Sognegården.

Maden koster 75 kr (2012)
Et udvalg på 5 står for tilmelding, bestilling af maden og borddækning m.m.
Ud over at spise bliver der sunget efter Højskolesangbogen.

Især enlige udtrykker stor glæde for at der ved disse fællesspisninger er mulighed for at spise sammen med andre.

Skt. Markus Sogn:
Sognemedhjællper Malene Tarp bagte alt brød til arrangementer i kirken i en måned. Udgifterne til ingredienserne blev dækket af menighedsrådet. Aalborgprovstiers Menighedspleje modtog 3285 kr.
En gruppe frivillige kunne evt. stå for dette.

Kollekt til Aalborgprovstiers Menighedspleje søndage i en udvalgt måned, forudgået af kort information om Aalborgprovstiers Menighedspleje fra prædikestolen.

Lindholm Sogn:
2-3 gange i hvert kvartal arrangeres Åben Kirke en fredag aften. Deltagerne spiser sammen først, hvorefter en inviteret oplægsholder fortæller, læser eller underholder på anden vis. Deltagerne betaler for maden og beløbet gives til gode formål. Aalborgprovstiers Menighedpsleje fik i november for at deltage i Åben Kirke knap 1000 kr.

Diakoniens Dag:
1. søndag i Februar er udnævnt til Diakoniens Dag, som sætter fokus på sognediakonien.

På initiativ fra Samvirkende Menighedsplejer blev Diakoniens Dag til i 2003. Allerede i 2004 tilbød Samvirkende Menighedsplejer at gøre det til et samarbejdsprojekt for alle organisationerne under Dansk Diakoniråd.

Dansk Diakoniråd har som hovedformål at arbejde sammen om diakonien i Den danske Folkekirke og vil meget gerne fremme samarbejdet mellem de forskellige diakonale organisationer og den officielle danske Folkekirke.

Udvalget for Diakoniens Dag består af skiftende medlemmer fra de forskellige organisationer samt fra 2010 også supplering med medlemmer fra Stiftsudvalg for Diakoni. Udvalget planlægger et program for Diakoniens Dag - et program der helt eller delvist kan bruges og er let at gå til for de enkelte sogne eller flere sogne i fællesskab.

Flere informationer samt forslag til Diakoniens dag kan ses på www.diakoniensdag.dk

Suppens Dag:
Aalborgprovstiers Menighedspleje opfodrer igen i år til Suppens Dag den 1. søndag i februar.
Ideen er bl.a. blevet taget op i Nibe, Vadum og Sct. Markus Sogn.

Frivillige står for forberedelserne, overskuddet går til Aalborgprovstiers Menighedspleje. I 2011 indsamlede de ovennænvte sogne 3500 kr tilsammen fra de 3 suppeaftner.