Kontakt

Bestyrelsen:

Formand:

Karin Rask,

tlf. 61606590, E-mail: karinrask51@gmail.com

Næstformand:

Line Møller Mousten

tlf. 23 65 90 50, E-mail: lim@vejgaardsogn.dk

Præsterepræsentant:

Henrik Busk Rasmussen

Øvrige medlemmer:

Johs. B. Bindslev

tlf. 20 93 81 07, E-mail: johs_bindslev@stofanet.dk

Vita Skammelsen

tlf: 98351994, Mobil: 2511 3117, E-mail:v.sk@live.dk

Tove Rasmussen

tlf: 30137164 , E-mail: tovejaphetson@gmail.dk

Sietske V. Møller 

Tlf. 98 15 84 26

 

Bestyrelsessuppleanter:
1.suppleant:

 Else Skak Jensen, Svenstrup sogn

2. suppleant:

Jette Spliid, Budolfi sogn

 

Kasserer:
Else Skak Jensen

tlf.: 98380004 eller 51372850 , E-mail: else@skakjensen.dk

Revisorer:

Ernst Rosquist

Lars Møller Jensen

Revisorsuppleant:

Jens Chr. Meldgaard, Vadum sogn


KONTAKTPERSONER AKTIVITETER

Koordinator for Besøgstjeneste, Aflastnings- og Vågekonetjenesten:
Birgitte Viftrup Mortensen. Tlf: 2035 1416, E-mail: bvm@menighedsplejer.dk

Vågetjenesten har desuden en dagvagt (kl 8-15)  på tlf. 42325645

Aflastningstjenesten desuden:

Kirsten Stubkjær: tlf.: 40286112 , E-mail: kirstenstubkjaer@gmail.com

Daglig leder af Kirkens Genbrug:
Butiksleder: Jette Spliid tlf. 22 96 25 15 i samarbejde med Henny Lanzky
Bestyrelsesrepræsentant: Vita Skammelsen

Folkekirkens Feriehjælp:

Tovholder: Karin Rask, 61606590

Sorggruppen for unge og voksne, der har mistet:
www.sorggrupper-aalborg.dk; psykoterapeut Henny Nørgaard tlf. 5192 6421
E-mail: henny@henny-n.dk

Børnesorggrupper for børn og unge over 10 år, der har mistet:
Børneterapeut/sorg- og kriseterapeut Inger Beyer på tlf: 2670 6360,
inger@beyernet.dk
   samt sorggruppeleder og sognepræst
Mikael Byrial Jensen på tlf: 2521 1956, mibj@km.dk