Om at være frivillig - og hvordan bliver jeg det?

Vi har altid brug for flere frivillige hænder i Aalborgprovstiers Menighedspleje!

Kontakt Koordinator og konsulent, Birgitte Viftrup Mortensen for en snak. Tlf. 2035-1416

eller skriv på e-mail: bvm@menighedsplejer.dk

Vi mangler bl.a. frivillige som:

Aflaster til pårørende, der plejer én, der er alvorligt syg

Vågekone

Vært/værtinde i demenscaféer

Besøgsven

 Der vil også være tid til supervision og kursusdage samt sociale arrangementer.

Medarbejder i Kirkens Genbrug - der er mange forskellige opgaver: passe butik, stryge, hente varer og m.m. m. Hyggearrangementer bliver der også tid til.

 

VEDR. FORSIKRINGER OG FRIVILLIGE:
Som frivillige under Aalborgprovstiers Menighedspleje er alle frivillige dækket ind af ansvars-og ulykkesforsikring.


Undersøgelse af regler for frivillige tilknyttet de enkelte sogne - eks. besøgstjenester - er ikke dækket af "Folkekirkens Selvforsikring" for frivillige iflg.

5.3.1.5. ”Besøgsvenner”

"Personer der stiller sig til rådighed for en forening som frivilligt ulønnet hjælpere, hvis opgave det er at være til støtte og opmuntring for en person, der har behov for besøg, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. ”Besøgsvenner” vil som udgangspunkt blive betragtet som en social humanitær foranstaltning i supplement til den professionelle bistand."

Erik V. Rasmussen, Lindholm, har kontaktet Tryg, der oplyser at kirken er "en forening". Kirken er ikke forpligtet til at have en forsikring for besøgsvenner, - og den forsikring vi har kan muligvis dække, men det er konkret op til arbejdsskadestyrelsen. Dvs. en vurderingssag.

Sogne kan via Aalborgprovstiers Menighedspleje tegne ansvars- og ulykkesforsikringer hos Samv. Menighedsplejer til 27. kr.pr. person. Kravet er blot sognet til enhver tid har en opdateret frivilligliste, således der findes én forsikring pr. frivillig.

Er sognet direkte medlem af Samvirkende Menighedsplejer, kan forsikringerne tegnes direkte.